Elementy łańcucha żywnościowego

iso 22000

Bezpieczeństwo żywności odnosi się do występowania zagrożeń związanych z żywnością w momencie jej spożycia przez konsumenta. Ponieważ wystąpienie zagrożeń bezpieczeństwa żywności może mieć miejsce na każdym etapie łańcucha żywnościowego, niezbędne jest odpowiednie nadzorowanie całego obszaru tego łańcucha, począwszy od produkcji podstawowej.

Główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności spoczywa na przedsiębiorstwach sektora spożywczego. Takie wytyczne są zawarte w podstawowym rozporządzeniu higienicznym – rozporządzeniu nr 852/2004.

Norma ISO 22000 definiuje łańcuch żywnościowy jako sekwencję etapów i procesów mających miejsce w produkcji, przetwórstwie, dystrybucji, magazynowaniu i postępowaniu z żywnością oraz jej składnikami, począwszy od produkcji pierwotnej aż do konsumpcji. Elementy łańcucha żywnościowego tworzą szereg począwszy od:

 • producentów płodów rolnych,
 • producentów pasz,
 • producentów pierwotnych,
 • przetwórców żywności,
 • kolejnych przetwórców żywności,
 • hurtowników,
 • sprzedawców detalicznych, firm świadczących usługi żywieniowe i prowadzące catering,
 • łącznie z :
 • producentami pestycydów i nawozów,
 • producentami leków weterynaryjnych,
 • producentami składników i substancji dodatkowych,
 • operatorami transportu i magazynowania,
 • producentami maszyn i urządzeń,
 • producentami środków czyszczących i dezynfekujących,
 • producentami materiałów opakowaniowych,
 • dostawcami usług.

Aby dostarczyć bezpieczne produkty żywnościowe konsumentowi finalnemu niezbędne jest, aby każdy podmiot w łańcuchu żywnościowym znał swoją pozycję w tym łańcuchu oraz wiedział, jaką rolę w nim pełni. W całym łańcuchu żywnościowym konieczna jest komunikacja, dla zapewnienia, że wszystkie mające znaczenie zagrożenia bezpieczeństwa żywności są zidentyfikowane i należycie nadzorowane na każdym jego etapie.

Podstawa prawna:

rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r., str. 1),
rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołując Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. WE L 31 z 1 lutego 2002 r., str.1).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz