Zespół FMEA

Zespół FMEA

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), czyli Analiza Przyczyn i Skutków Wad to metoda stałego doskonalenia, dzięki której możesz uniknąć wielu strat zarówno w procesie konstruowania, jak i wytwarzania wyrobów.

Jej zastosowanie pozwala wybrać odpowiednie rozwiązania alternatywne podczas etapu projektowania, zidentyfikować odpowiednie środki kontroli badań w procesie projektowania i w procesie produkcyjnym oraz wyeliminować zbędne operacje w procesie.

Przed przystąpieniem do analizy FMEA musisz skompletować zespół FMEA, określić termin i miejsce pierwszego spotkania, ustalić przedmiot i rodzaj analizy, określić sposób dokumentacji badania. Jak się do tego właściwie przygotować?

Analiza FMEA jest pracą grupową, więc jednym z pierwszych etapów jest utworzenie grupy roboczej, która będzie odpowiedzialna za wykonanie tej analizy. Dobór właściwych osób w grupie jest jednym z najbardziej kluczowych aspektów dobrej analizy FMEA i jej ostatecznego sukcesu.

Skład zespołu FMEA

Do grupy roboczej FMEA powinieneś zaprosić przedstawicieli różnych działów Twojego przedsiębiorstwa, takich jak:

 • biuro konstrukcyjne,
 • wydział produkcyjny,
 • dział jakości,
 • dział marketingu czy sprzedaży.

Niekiedy do zespołu warto włączyć użytkowników wyrobu oraz ekspertów z danej dziedziny. Grupa musi być możliwie jak najbardziej multidyscyplinarna, czyli jej członkowie powinni być fachowcami w różnych obszarach, ale związanych z rozpatrywanym przez Ciebie wyrobem lub procesem.

Przykładowa zespół FMEA może się składać z poniższych osób:

 • moderator FMEA,
 • pracownik produkcji (operator),
 • technolog,
 • inżynier produktu/wyrobu,
 • projektant,
 • osoba odpowiedzialna za zakupy,
 • osoba odpowiedzialna za sprzedaż.

Kto będzie moderatorem FMEA?

Moderator FMEA to osoba, która ma pokierować pracą zespołu roboczego i skoordynować ją. A zatem z racji roli, jaką spełnia, powinien:

 • dobrze znać metodę FMEA,
 • być w tym zakresie przeszkolony,
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu projektów w tym zakresie.

Pracownik produkcji

Pracownicy produkcji są osobami, które mają największą styczność z procesami produkcyjnymi i najczęściej mają wiele do przekazania, zwłaszcza od strony praktycznej – to oni właśnie na co dzień „żyją z wyrobem” i stykają się bezpośrednio z problemami. Zaangażowanie w pracę zespołu pracowników tego szczebla powoduje ich większy udział w poprawie jakości jako takiej i tworzy pozytywną atmosferę współpacy.

Technolog i inżynier produktu

Są to osoby z dużą znajomością procesu produkcyjnego wykonania produktu, zastosowania surowców i maszyn oraz innych czynników mających wpływ na jakość wykonania. Ich wiedza jest konieczna podczas analizy FMEA i są to kluczowi członkowie zespołu roboczego.

Projektant

Projektant w praktyce nie jest często włączany do grupy FMEA. W wielu przypadkach nie ma możliwości zaproszenia go do zespołu, ale jeżeli jest taka możliwość koniecznie należy z niej skorzystać. Podczas sesji FMEA projektant poznaje punkt widzenia osób odpowiedzialnych za realizację (produkcję) wyrobu, procesy produkcyjne oraz potencjalne problemy itd. – co pozwala na modyfikację konstrukcji wyrobu w celu obniżenia kosztów wytwarzania, a z drugiej strony przez projektanta przekazywana jest personelowi produkcyjnemu informacja na temat założeń, wymagań i konstrukcji wyrobu.

Osoba odpowiedzialna za zakupy

Podczas analizy taki uczestnik zespołu zastępuje nam dostawcę i pozwala poznać możliwości sprostania wymaganiom odnośnie materiałów używanych do wytwarzania produktu. Wiedza takiej osoby pozwala oszacować i zminimalizować ryzyko niezgodnych jakościowo dostaw lub opóźnień w dostawach i już na etapie FMEA można określić, jakie komponenty mogą stwarzać problemy z dostawami i jakie działania podjąć, aby temu przeciwdziałać.

Osoba odpowiedzialna za sprzedaż

Tak jak osoba odpowiedzialna za zakupy reprezentuje stronę dostawcy, tak osoba odpowiedzialna za sprzedaż reprezentuje stronę klienta. Wnosi ona do prac zespołu dodatkową wiedzę o potrzebach odbiorcy, na co klient zwraca uwagę oraz co należy uwzględnić chcąc osiągnąć jego zadowolenie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz