Mniej wad w procesie produkcyjnym? Metoda FMEA

Analiza FMEA

Dzięki metodzie stałego doskonalenia FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) możesz uniknąć wielu strat zarówno w procesie konstruowania, jak i wytwarzania wyrobów. Stosując ją będziesz mógł wybrać odpowiednie rozwiązania alternatywne podczas etapu projektowania, zidentyfikować właściwe środki kontroli badań w procesie projektowania i w procesie produkcyjnym, wyeliminować zbędne operacje w procesie oraz zaprojektować rozwiązania eliminujące występowanie błędów w procesie.

FMEA jest usystematyzowaną metodą, której podstawowym celem jest identyfikacja występujących i potencjalnych wad i błędów oraz ich przyczyn dla zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia lub zwiększenia wykrywalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie działań korygujących.

FMEA to metoda doskonalenia, którą można nazwać dedykowaną tzn. ma zastosowanie tylko w określonych aspektach działalności przedsiębiorstwa (i z tej racji nie jest tak popularna jak inne metody) lub zaaplikowanie jej do danego zagadnienia ograniczone jest wyborem metody prostszej lub bardziej uniwersalnej jak np. PDCA.

FMEA aktualnie jest najbardziej popularną metodą zarządzania ryzykiem związanym z projektowaniem oraz podstawowym narzędziem stosowanym w przemyśle motoryzacyjnym na całym świecie i formalnie wymaganym przez dwa podstawowe standardy dla systemów zarządzania w tym sektorze, tj. QS 9000 oraz ISO/TS 16949:2002.

Korzyści z FMEA

 • Dzięki zastosowaniu Analizy Przyczyn i Skutków Wad:
 • Zidentyfikujesz źródła wad, dzięki czemu będziesz mógł się ich pozbyć lub je ograniczyć.
 • Wybierzesz odpowiednie rozwiązania alternatywne podczas etapu projektowania.
 • Zidentyfikujesz odpowiednie środki kontroli badań w procesie projektowania.
 • Wyeliminujesz zbędne operacje w procesie produkcyjnym.
 • Ustalisz właściwe środki kontroli badań w procesie produkcyjnym.
 • Wpadniesz na nowe pomysły ulepszające właściwości Twoich produktów i procesów.
 • Będziesz mógł ciągle doskonalić Twoje produkty i procesy poprzez przeprowadzanie kolejnych analiz i podejmowanie kolejnych działań doskonalących i naprawczych na podstawie uzyskanych wyników.

Analiza FMEA

Przedmiot analizy FMEA może być różny. Dlatego w zależności od tego, co chcesz zbadać powinieneś wybrać odpowiednią odmianę analizy:

 • System FMEA – dla systemu
 • Design FMEA – dla wyrobu (konstrukcji, projektowania)
 • Process FMEA – dla procesu
 • Machine FMEA – dla maszyny
 • Environmental FMEA – dla firmy przez pryzmat wymagań środowiskowych
 • Software FMEA – dla programu (software)

Przed przystąpieniem do analizy FMEA musisz:

 • skompletować zespół,
 • określić termin i miejsce pierwszego spotkania,
 • ustalić przedmiot i rodzaj analizy,
 • określić sposób dokumentacji badania.

Kiedy zaczniesz korzystać z metody FMEA jako ze stałego narzędzia poprawy, pamiętaj także o właściwym udokumentowaniu, systematyczności i archiwizowaniu swoich działań. Warto do swojej bazy FMEA możesz wpisywać również reklamacje i wszelkiego rodzaju „wpadki”. Te zapisy pomogą Ci uniknąć podobnych problemów w przyszłości.


Analiza FMEA przez Lean-Management

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz