ghp

GHP- mycie i dezynfekcja

9 października, 2015 admin 0

Jednym z podstawowych elementów kontroli wewnętrznej oraz dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej GMP/GHP są zabiegi mycia oraz dezynfekcji. Ich skuteczność w największym stopniu determinuje bezpieczeństwo […]

iso 22000

Elementy łańcucha żywnościowego

9 października, 2015 admin 0

Bezpieczeństwo żywności odnosi się do występowania zagrożeń związanych z żywnością w momencie jej spożycia przez konsumenta. Ponieważ wystąpienie zagrożeń bezpieczeństwa żywności może mieć miejsce na […]

No Image

Dokumentacja systemu środowiskowego

9 października, 2015 admin 0

Dokumentacja systemu środowiskowego ma podobną strukturę jak w systemie jakości. Rola poszczególnych dokumentów jest również podobna. Ogólnie można podać jako przykład strukturę 4 poziomową: I […]

norma 14001 wymagania

Wymagania normy IS0 14001

9 października, 2015 admin 0

Wymagania normy ISO 14001 Norma określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskiem, które umożliwią Organizacji sformułowanie polityki i celów, przy wzięciu pod uwagę obowiązujące przepisy prawne […]

No Image

Elementy modelu systemu zarządzania środowiskowego

9 października, 2015 admin 0

Budując system zarządzania środowiskowego i zamierzając funkcjonować według środowiskowych reguł organizacja powinna zwrócić uwagę na trzy aspekty: krytycznie przeanalizować swoją dotychczasowe działania; zdefiniować cele obejmujące […]